Fabet Konstrukcje

Zmiana adresu biura w Warszawie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 września 2016 r. ulega zmianie adres dotychczasowego biura Fabet - Konstrukcje Sp. z o.o. na terenie Warszawy.

Od dnia 20.09.2016 wszelką korespondencję wysyłaną na adres biura w Warszawie prosimy kierować na adres:


Fabet - Konstrukcje Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 31

02-697 Warszawa


Aktualny numer telefonu/faxu zostanie podany w późniejszym terminie.


Dane teleadresowe siedziby Spółki w Kielcach pozostają bez zmian.

powrót